Afgestudeerd als monumentaal vormgever heb ik, naast mijn werk in loondienst, als designer voor decoratie en vormgeving voor porselein, consciëntieus doorgebouwd aan mijn eigen autonome werk. In opdracht maakte ik werk onder de naam KGP, de naam van een collectief dat ik startte samen met enkele collega’s. Als laatste van de oorspronkelijke groep werk ik ook nu nog vanuit de gedachte dat samenwerking sterk maakt. Door samen te werken met juist die mensen in mijn netwerk die voor een bepaalde opdracht de meeste kennis en ervaring hebben is het mogelijk om een grote verscheidenheid aan opdrachten optimaal uit te voeren. Deze website geeft informatie en toont verschillende aspecten van mijn vrije- en mijn toegepaste werk. De verschillende links geven toegang tot afbeeldingen van, en info over de verschillende items.

Autonoom 2D

Opdrachten

Autonoom 3D

Grafiek/Gifts

Projecten-Installaties

Actueel

Autonoom 2D

Mijn werk balanceert tussen abstractie en figuratie. Enerzijds abstract, doordat de werken vooral zijn opgebouwd uit kleurvlakken en abstracte vormen. Anderzijds zijn er vaak subtiele verwijzingen naar elementaire maar herkenbare vormen. Bijvoorbeeld de gordijnen of het grondvlak van een bühne, deuren en vensters, allemaal gebruikt als metafoor voor een overgang naar een andere wereld.

Een ding hebben: alle werken gemeen, ze zijn gegroeid niet gemaakt

 

Lentebühne                                     Acryl op doek                                  140 x 70

Luchtkasteel                                    Acryl op Doek                                  63 x 183

Vijf poorten                                       Acryl op paneel                               155 x 44

Vierluik dagen nacht             Olie op doek over paneel     160 x 80

Dromen over mijn stad                   Olie op doek                                     60 x 60

Vijfluik 160916                                 Acryl op paneel                               142 x 62

Blauw huis                                       Acryl op karton                                60 x 45

Rode deur                                        Acryl op karton                                60 x 45

Buhne glas 2       Acryl en gezandstraald glas  60 x 52

Vijfluik 17 08 16 1         Acryl op paneel            120 x 32

Autonoom 2D

Opdrachten

Autonoom 3D

Grafiek/Gifts

Projecten-Installaties

Actueel

Autonoom 3D

 

Hoewel mijn opleiding vooral 2 dimensionaal georiënteerd was had ruimtelijk werk steeds mijn interesse. Vooral in de vorm van modellen, ontwerpen voor groot uit te voeren beelden. En vaak werden deze objecten en installaties reëel uitgevoerd. Ook in mijn 3D ontwerpen en objecten balanceert mijn werk tussen abstractie en figuratie. Figuratie vaak in de vorm van variaties op gestileerde mensfiguren, maar doorgaans zijn de objecten gebouwde vormexperimenten.

Koppel,  bronzen dubbelfiguur op houten sokkel,  hoogte 26 cm

Zwart/Wit,  porselein en bisquit op stenen sokkel,  hoogte ca 30 cm

Vleugels,  MDF montage,  35 x 35 cm

Autonoom 2D

Opdrachten

Autonoom 3D

Grafiek/Gifts

Projecten-Installaties

Actueel

Projecten

Doorgaans laat ik mijn werk, groeien, zonder vooropgezet plan. Ik reageer op de werkstukken die ik eerder gemaakt heb. Sinds een aantal jaren werk ik naast deze spontaan groeiende reeksen ook aan series met een vooraf bepaald thema. Aan deze series werk ik dan niet aaneengesloten maar ik kom op de geplande thema’s met regelmaat terug.
Naast deze min of meer autonome projecten werk ik sinds geruime tijd aan de vormgeving van de Dirigent. Een object bedoeld voor de publieke ruimt in de gemeente Kerkrade.

De Dirigent

Het project “De Dirigent”, dat werd aangezet door Ad Maarschalkerweerd, krijgt gaandeweg niet alleen steeds duidelijker vorm maar in samenspraak met de gemeente Kerkrade werd ook al een geschikte plaats aangewezen.
Een zeilvorm, symbool voor windenergie en tevens een aanduiding van de baton van de dirigent, en een schaal als teken voor opvang van de zonne-energie maar net zozeer als drager va de bladmuziek, beide draaiend met de richting van de zon en van de wind duiden het derde deel van het totaalobject aan. Speciaal voor de installatie gecomponeerde muziek is afhankelijk van de sterkte en de richting hoorbaar voor diegenen die in de buurt van de opstelling zijn. Op deze wijze dirigeert de energie, de nieuwe energieën, de muziek van het totaalobject.
Momenteel is zoekt de Stichting “Burgerinitiatief de Dirigent” naar de financiële middelen om het project te realiseren. Meer informatie vindt u onder www.kunstwerkdedirigent.nl

Installaties

Installaties zijn vaak in eerste instantie reacties op de ruimtelijke situatie waarin ze gepland zijn. Bovendien kunnen installaties gemaakt worden om een bepaalde gedachte uit te drukken. Los van de situatie maak ik daarnaast ook vaak sets van elementen. Deze kan ik dan per ruimtelijke omgeving als hele set of gedeeltelijk gebruiken om een spanning op te bouwen.

Welke is jouw hemel?

Installatie in de missiekapel te Heythuysen

Proefopstelling  in Werkplaats k

Oorspronkelijke aanleiding voor de inrichting van de kapel in Heythuyzen vormde een installatie in het kasteel Strijthagen. Het thema kapel/gebedsruimte werd daar voor de eerste keer in een werkstuk verwerkt. Bij een bezoek aan een eerdere presentatie in Heythuysen was ik meteen enthousiast over het idee om het thema opnieuw op te pakken.
Gebedsbankjes in verschillende richtingen duidden verschillende geloofsrichtingen, godsdiensten aan. De gelijkvormigheid van deze bankjes duidde juist op de overeenkomsten van de godsdiensten. Door één bankje te belichten werd de met vraag in de titel: Welke is jouw hemel?, de vraag gesteld waarom er tussen verschillende godsdiensten zoveel agressie kan bestaan.

Zonnenvaandels

Installatie tijdens de tentoonstelling Tegenpolen, kunstenaarsvereniging apART, in het gemeentehuis Kerkrade

Dag en Nacht

Installatie met de titel  Dag en Nacht, tijdens de expositie  Spiegels en Prikkeldraad, Kunstenaarsvereniging KIK,  In de kapel van Imstenrade

Drie manen

Enkele voorbeelden van de genoemde sets, een drietal panelen die, wat betreft de afstand afhankelijk van de ruimte kunnen worden gepresenteerd

Projecten

Doorgaans laat ik mijn werk, groeien, zonder vooropgezet plan. Reageer ik op de werkstukken die ik eerder gemaakt heb. Sinds een aantal jaren werk ik naast deze spontaan groeiende reeksen ook aan series met een vooraf bepaald thema. Aan deze series werk ik dan niet aaneengesloten maar ik kom op de geplande thema’s met regelmaat terug.

Fiore 1949

Still uit projectie Fiore 49

Bij dit project kan ik het volgende opmerken;

Men zou dit project kunnen lezen als een hommage aan Giorgio Morandi. Bij een bezoek aan het gemeentemuseum van Bologna, waar een uitgebreide collectie van zijn werk getoond wordt, heb ik een kleine reproductie als souvenir meegenomen. Niet met een bepaalde bedoeling.
Jaren later heb ik juist deze afbeelding als thema genomen om uitdrukking te geven aan de overtuiging dat de waarde van een werkstuk bepaald wordt door de intentie en de inzet die er aan besteed wordt. Juist de pretentieloze en consciëntieuze manier van werken van Giorgio Morandi vormt een sterke metafoor voor deze overtuiging.
In de loop der jaren werd de afbeelding van de reproductie in diverse series gebruikt, en verwerkt in uiteenlopende technieken, variërend van grafische series tot lopende projecties van varianten op de wand van expositieruimtes.

Als deel van mijn beeldend werk heb regelmatig ook teksten bij, in, of onder mijn schilderijen aangebracht. Soms als titel of als deel daarvan. Voor de tentoonstelling MBS VIII vond ik in Armand Bruistens een dichter die met een rijker woordgebruik teksten kon schrijven bij mijn schilderijen. Van de andere kant inspireerden zijn gedichten mij tot het creëren van beelden bij zijn woorden. Een samenwerking die nog steeds zorgt voor wederzijdse inspiratie.

Combined Squares

In de negentiger jaren maakte ik uit een aantal resten van een object, een serie die verticaal aan de wand kon worden opgehangen. Door de constructie aan de achterkant was het mogelijk om te wisselen en te draaien en hierdoor steeds een ander beeld aan de wand te creëren. Jaren later heb ik dit thema opnieuw een keer opgepakt, in een andere kleurstelling en samenstelling. In 2020 ben ik hier, op zoek naar nieuwe en meer combinatiemogelijkheden, opnieuw mee aan de slag gegaan. Nu ook met nieuwe technieken. Door de vierkante vlakken niet meer als paneeltje uit te voeren maar door deze te projecteren op de wand kunnen de variaties niet alleen sneller wisselend getoond worden maar bovendien als zelfstandig wisselend

myGALLERY

In objecten/maquettes presenteer ik samen met een aantal collega’s ontwerpen op schaal van reëel uit te voeren werkstukken. Dit geeft een tweetal mogelijkheden. Aan de ene kant heb ik, en de deelnemers, de mogelijkheid in de maquette het uiteindelijke werk in te schatten. Aan de andere kant heeft de verzamelaar de mogelijkheid van de kleine ontwerpen zijn collectie op te bouwen en deze zelf in de maquette te exposeren. De uiteindelijke bedoeling is het om galeriehouders de mogelijkheid te bieden collecties op deze manier aan te bieden.

Autonoom 2D

Opdrachten

Autonoom 3D

Grafiek/Gifts

Projecten-Installaties

Actueel

Opdrachten

De getoonde objecten onder deze noemer werden ontworpen en gemaakt in opdracht. Meestal ook door mij zelf uitgevoerd, maar daar waar een bepaald vakmanschap nodig was werd de opdracht uitgevoerd onder mijn regie.

Kamerscherm

Een afscheiding tussen een in de ruimte staand bureaumeubel en de rest van de kamer, dat was de bedoeling bij de hier getoonde opdracht. Hierbij werd als thema voor een mogelijke afbeelding genoemd: handen. De foto’s tonen een glaspaneel, tweezijdig gezandstraald en gemonteerd in een RVS constructie. Voor de compositie ben ik uitgegaan van “de schepping van Adam”. een voor nagenoeg iedereen bekende schildering van Michelangelo.

St Jozefkerk

De eerste grote opdracht die ik mocht uitvoeren was de beglazing van de St Jozefkerk te Kaalheide.
Aanvankelijk werden de ontwerpen gestart als stage opdracht bij de afsluiting van mijn opleiding aan de Stadsacademie voor Toegepaste kunsten te Maastricht.
De ontwerpen bleken zeer goed aan te sluiten bij de plannen van het toenmalige kerkbestuur zodat er voor een uiteindelijke uitvoering middelen gezocht en gevonden werden.
In een later stadium werden ook de dag kapel en een raam voor een Lourdeskapel in opdracht gegeven.

Wandreliëf tuinmuur

In een voor de rest strakke tuin heb ik aan de eindwand een reliëf ontworpen en aangebracht. De bedoeling bij deze opdracht was beweging te brengen in de tuin zonder te concurreren met kleurige bloemen in de zomer. Hiervoor heb ik een ontwerp gemaakt van gezandstraalde panelen in combinatie met RVS platen. Materialen die aansluiten bij de strakke tuin en vormen die beweging geven.

Afscheiding woonkamer / serre

Om tussen een woonkamer en de er achter liggende serre de schuifdeuren duidelijk zichtbaar te maken, maar toch het zicht naar de tuin te bewaren koos ik bij deze opdracht voor een vloeiende verticale  indeling. Door de buitenkanten van de panelen te zandstralen werden deze juist zichtbaar gemaakt, terwijl het hart doorzichtig bleef.

Paneel woonkamerraam; Theater

 

Het eerste glaspaneel dat ik in een zandstraaltechniek ontwierp is een paneel gemaakt en geplaatst om de inkijk vanaf de straatkant in een woonkamer te verminderen. Oorspronkelijk werd dit paneel ontworpen als glas-in-lood raam. De plaats van het raam en het daardoor niet helder invallende licht vormde de aanleiding om te zoeken naar een andere techniek, zandstralen.

 

Autonoom 2D

Opdrachten

Autonoom 3D

Grafiek/Gifts

Projecten-Installaties

Actueel

Grafiek en Gifts

Oorspronkelijk werden ontwerpen voor drukwerk, vooral logo’s en huisstijlen nog analoog gemaakt. Momenteel wordt er voor dit werk vooral gebruik gemaakt van digitale technieken. De kern van de ontwerpen blijft in wezen gelijk. De gifts vormen eigenlijk de duidelijkste link naar het vroegere werk in loondienst, deze bestaan in hoofdzaak uit gezandstraalde glazen of keramische, porseleinen, objecten met een toevoeging als link naar de opdrachtgever.

 

Autonoom 2D

Opdrachten

Autonoom 3D

Grafiek/Gifts

Projecten-Installaties

Actueel

Actueel

De dirigent

Het project “De Dirigent”, dat werd aangezet door Ad Maarschalkerweerd, krijgt gaandeweg niet alleen steeds duidelijker vorm maar in samenspraak met de gemeente Kerkrade werd ook al een geschikte plaats aangewezen. Een zeilvorm, symbool voor windenergie en tevens een aanduiding van de baton van de dirigent, en een schaal als teken voor opvang van de zonne-energie maar net zozeer als drager va de bladmuziek, beide draaiend met de richting van de zon en van de wind duiden het derde deel van het totaalobject aan. Speciaal voor de installatie gecomponeerde muziek is afhankelijk van de sterkte en de richting hoorbaar voor diegenen die in de buurt van de opstelling zijn. Op deze wijze dirigeert de energie, de nieuwe energieën, de muziek van het totaalobject.
Momenteel is zoekt de Stichting “Burgerinitiatief de Dirigent” naar de financiële middelen om het project te realiseren. Meer informatie vindt u onder www.kunstwerkdedirigent.nl

Gedicht en Beeld

Als deel van mijn beeldend werk heb regelmatig ook teksten in, bij, of onder mijn schilderijen aangebracht. Soms als titel of als deel daarvan. Voor de tentoonstelling MBS VIII vond ik in Armand Bruijstens een dichter die met een rijker woordgebruik teksten kon schrijven bij mijn schilderijen. Van de andere kant inspireerden zijn gedichten mij tot het creëren van beelden bij zijn woorden. Een samenwerking die nog steeds zorgt voor wederzijdse inspiratie.
Meer gedichten van Armand Bruijstens vindt u onder www.mascaron.nl

Autonoom 2D

Opdrachten

Autonoom 3D

Grafiek/Gifts

Projecten-Installaties

Actueel

Hub Pasmans

Wimmersstraat 20
6471AB Eijgelshoven

Telefoon:
+31(0)45 546 15 23

Mobiel:
+31(0)624 58 72 58

 

Email:
hub.pasmans@hetnet.nl